Aktuality Co je nového?

Informace k provozu základních škol od 18. listopadu 2020 (MŠMT)

Informace k provozu základních škol od 18. listopadu 2020 (MŠMT)

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a...

Informace k provozu školy a organizace výuky od středy 18. 11. 2020

Informace k provozu školy a organizace výuky od středy 18. 11. 2020

a 2. třída: Od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků na vzdělávání. Pro 1. a 2. třídu platí prezenční forma výuky dle rozvrhu hodin, který žáci obdrží...

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny

Z důvodu nezájmu o školní obědy bude školní jídelna až do odvolání mimo provoz.   Ve Francově Lhotě dne 16. 10. 2020   Za ŠJ: Radomíra Kindlová Za ZŠ: v zast. Mgr. Miroslav Hrňa

Školní jídelna informuje

Školní jídelna informuje

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020, nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu)                          i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem....

Organizace výuky od 14. 10. 2020

Organizace výuky od 14. 10. 2020

Vláda ČR zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání s účinností ode dne 14.10. 2020 od 0:00 hod. do dne 1.11. 2020 do 23:59 hod. v základních školách, školních klubech a školní družině. Žáci 1. i 2. stupně přecházejí na distanční formu...

Uzavření tělocvičny ZŠ pro veřejnost

Uzavření tělocvičny ZŠ pro veřejnost

Na základě vydaných krizových opatření Vlády ČR vzhledem ke COVID-19 platí zákaz provozu vnitřních sportovišť s účinností od 9. 10. 2020.   Ve Francově Lhotě dne 9. 10. 2020 Mgr. Bc. Irena Rotreklová, ředitelka školy

Informace o výuce v ZŠ od 12. října do 25. října 2020

Informace o výuce v ZŠ od 12. října do 25. října 2020

Na základě vydaných krizových opatření Vlády ČR vzhledem ke COVID-19 ze dne 8. 10. 2020 platí v ZŠ: – u 2. stupně ZŠ se zavádí střídavá výuka. Zakazuje se osobní přítomnost žáků ve Školním...

Omezení počtu osob v tělocvičně ZŠ

Omezení počtu osob v tělocvičně ZŠ

Na základě nařízení Vlády ČR je od pondělí 5. 10. 2020 možný vstup do tělocvičny ZŠ v době po vyučování pouze 10 lidí/1 družstvo (skupina). Za dodržení tohoto opatření zodpovídá nájemce tělocvičny.   Ve Francově...