Základní škola Francova Lhota

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště se zaměřuje na preventivní aktivity a činnosti včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. Pracoviště dále zajišťuje poradenské služby zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.

Ve školním poradenském pracovišti působí:

 • Výchovný poradce
 • Výchovný poradce pro volbu povolání
 • Školní metodik prevence
 • Speciální pedagog
 • Sociální pedagog
 • Školní asistent.

Výchovný poradce

Výchovný poradce zajišťuje přípravu a vyhodnocování plánu pedagogické podpory, vyhledá a prošetřuje žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v          1. stupni. Zaměřuje se na tvorbu a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů a také pracuje s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

Mgr. Michaela Silvestrová

Kontakt: 739 310 834

E-mail: reditelka@zsfrancovalhota.cz

Výchovný poradce pro volbu povolání

Zajišťuje koordinaci mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství-kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka, dále zajišťuje základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků. V případě potřeby poskytuje poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem.

Miluše Sucháčková

E-mail: vychovnyporadce@zsfrancovalhota.cz

Školní metodik prevence

Metodik prevence se zaměřuje na celý rámec preventivního programu školy. Realizuje prevenci v oblasti rizikového chování. V rámci poradenských činností vyhledává a prošetřuje žáky s rizikem či projevem rizikového chování. Žákům a jejich zákonným zástupcům poskytuje poradenské služby, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli. Zabývá se individuální a skupinovou prací se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

Bc. Silvie Filáková

Telefon: 739 310 833

E-mail: s.filakova@zsfrancovalhota.cz

Speciální pedagog

Speciální pedagog se zaměřuje na realizaci předmětu Speciálně pedagogické péče.

Mgr. Tomáš Fojtů

E-mail: t.fojtu@zsfrancovalhota.cz

Sociální pedagog

Sociální pedagog poskytuje podporu nadaným žákům, kterým pomáhá při rozvoji jejich schopností a dovedností. Zajišťuje pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem, dětem s nízkou motivací ke vzdělávání, s prospěchovou neúspěšností a dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Sociální pedagog dále poskytuje sociální poradenství, individuální konzultace a podílí se na prevenci rizikového chování.

Bc. Silvie Filáková

Kontakt: 739 310 833

E-mail: s.filakova@zsfrancovalhota.cz

Školní asistent

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování, spočívající např. v pomoci s organizací času a práce, s úpravou pracovního prostředí a motivací k učení. Poskytuje žákovi také formativní zpětnou vazbu a podporu při přípravě na školní práci. Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě se žákem pracovat. Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podporuje přípravu žáků na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci. Pomáhá v zajišťování výjezdů školy a poskytuje organizační podporu pedagogickým pracovníkům při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Marie Fojtů

E-mail: m.fojtu@zsfrancovalhota.cz

O škole

EŽK

škola online

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kontakty

Základní škola Francova Lhota, příspěvková organizace

Francova Lhota č.p.190,
PSČ 756 14

IČO: 70640416
Datová schránka: pbq5deb
E-mail: info@zsfrancovalhota.cz

Adresa el. podatelny: spis@zsfrancovalhota.cz

Ředitelka: 739 310 834
Zástupkyně: 739 256 770
Kancelář účetní: 571 422 486, 605 964 351

Jídelna: 603 186 733

Družina 1: 739 310 826
Družina 2: 739 310 833

Výchovný poradce: 571 458 224

1. stupeň: 739 898 102

Ředitelna: 571 458 224

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Innovation One s.r.o.
Filip Šikola
E-mail: filip.sikola@innone.cz
Tel.: 775 992 451

Obec Francova Lhota

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Počasí

dnes, pondělí 4. 3. 2024
slabý déšť 12 °C 7 °C
úterý 5. 3. slabý déšť 12/6 °C
středa 6. 3. polojasno 10/3 °C
čtvrtek 7. 3. jasno 7/0 °C

Svátek a výročí

Dnes je 4.3.2024

Svátek má Stela

Zítra má svátek Kazimír

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem.

Pranostika na akt. den

Na Kazimíra pohoda - na kobzole úroda.