Školská rada

Podle §167 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (Školský zákon) a na základě Volebního řádu pro volbu členů Školské rady volební komise zveřejňuje výsledky voleb do ŠR.

 

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni: Miluše Sucháčková, Mgr. Ondřej Liška

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni: Petra Mikésková, Radek Matušinec

Za zřizovatele ZŠ byli zvoleni: Petr Mikéska, Marek Juráň

 
 
Na členy školské rady se mohou rodiče obracet  se svými podněty, připomínkami a dotazy.