Školní družina

Školní družinu mohou navštěvovat žáci prvního stupně. ŠD má dvě oddělení s kapacitou 55 žáků. Ve školní družině se o vaše děti starají:

Vedoucí vychovatelka: Bc. Lenka Košutová

Vychovatelka: Mgr. Markéta Krahulíková

Oddělení ŠD se nachází v samostatné části budovy v blízkosti šaten dětí.

Žákům nabízíme využití volného času před začátkem vyučovaní a po jeho skončení. Družina poskytuje dětem relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjející jejich zájmy a nadání. Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, které odpovídají věku dítěte.

Obsahová náplň probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem.

Provoz ŠD:

Ráno                   6:30 – 7:45

Odpoledne      11:45 – 15:30

Žáci budou potřebovat:

  • Věci na převlečení – na hravé a pohybové aktivity
  • Tričko na malování

Telefonní spojení:     1. oddělení: 739 310 826 (Lenka Košutová)

2. oddělení: 739 310 833 (Markéta Krahulíková)

Odhlašování ze ŠD je nutno provést pouze písemnou formou.

Kritéria pro přijímání žáků k docházce do ŠD:

  • 1. – 3. třída
  • Zaměstnání rodičů
  • Dojíždějící

Po uvolnění místa v ŠD je možno přijmout další dítě.

Nedorazí-li dítě bez omluvy po vyučování do družiny, nenesou za něj vychovatelky odpovědnost.

Poplatek na ŠD

Měsíční příspěvek činí částku 60,-Kč. U dětí, které jsou zde méně, než hodinu denně 30,-Kč měsíčně. Platba je vždy na pololetí, 2krát 300 Kč (2 krát 150 Kč). Platba se vybírá v září a v lednu. Částka musí být splacena do 20. dne v měsíci.