Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Bc. Irena Rotreklová – ředitelka školy
Tel.: 739 310 834, e-mail: reditelka@zsfrancovalhota.cz
Mgr. Miroslav Hrňa – zástupce ředitele
Tel.: 739 256 770, e-mail: zastupce@zsfrancovalhota.cz

Jana Hrbáčková – účetní školy
e-mail: kancelar@zsfrancovalhota.cz
Radomíra Kindlová – vedoucí školní jídelny
e-mail: jidelna@zsfrancovalhota.cz
Bc. Lenka Košutová – vedoucí vychovatelka ŠD
e-mail: druzina@zsfrancovalhota.cz

Třídní učitelé

  1. třída: Mgr. Eva Novosadová, e-mail: e.novosadova@zsfrancovalhota.cz
  2. třída: Mgr. Michaela Silvestrová, e-mail: m.silvestrova@zsfrancovalhota.cz
  3. třída: Jiří Hrbáček, e-mail: j.hrbacek@zsfrancovalhota.cz
  4. třída: Mgr. Jana Mikulínová, e-mail: j.mikulinova@zsfrancovalhota.cz
  5. třída: Mgr. Ludmila Ptáčková, e-mail: l.ptackova@zsfrancovalhota.cz
  6. třída: Mgr. Ondřej Liška, e-mail: o.liska@zsfrancovalhota.cz
  7. třída: Mgr. Miloslav Šůstek, e-mail: m.sustek@zsfrancovalhota.cz
  8. třída: RNDr. Ivan Susedík, e-mail:i.susedik@zsfrancovalhota.cz
  9. třída: Mgr. Hana Trlicová, e-mail: h.trlicova@zsfrancovalhota.cz

Netřídní učitelé
Mgr. Marcela Pecinová, e-mail: m.pecinova@zsfrancovalhota.cz
Mgr. Lada Martinková, e-mail: l.martinkova@zsfrancovalhota.cz
Miluše Sucháčková, e-mail: m.suchackova@zsfrancovalhota.cz

Výchovný poradce
Mgr. Michaela Silvestrová, e-mail: vychovnyporadce@zsfrancovalhota.cz

Výchovný poradce pro volbu povolání
Miluše Sucháčková, e-mail: vychovnyporadce@zsfrancovalhota.cz

Správce ICT
Bc. Tomáš Doležal

Metodik prevence
Miluše Sucháčková, e-mail: m.suchackova@zsfrancovalhota.cz

Vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
Lenka Mitášová, e-mail: druzina@zsfrancovalhota.cz

Hlavní kuchařka
Ludmila Ezechýlová

Kuchařka
Alena Trčková

Uklízečky
Zdeňka Filáková, Jana Filáková, Ludmila Sucháčková

Externí pracovníci
Mgr. Stanislav Zatloukal, Mgr. Jana Srbová, Bc. Josef Kliš, Karel Vajdík