Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Bc. Irena Rotreklová – ředitelka školy
Tel.: 739 310 834, e-mail: reditelka@zsfrancovalhota.cz
Mgr. Miroslav Hrňa – zástupce ředitele
Tel.: 739 256 770, e-mail: zastupce@zsfrancovalhota.cz

Jana Hrbáčková – účetní školy
e-mail: kancelar@zsfrancovalhota.cz
Radomíra Kindlová – vedoucí školní jídelny
e-mail: jidelna@zsfrancovalhota.cz
Bc. Lenka Košutová – vedoucí vychovatelka ŠD
e-mail: druzina@zsfrancovalhota.cz

Třídní učitelé

  1. třída: Mgr. Michaela Silvestrová, e-mail: m.silvestrova@zsfrancovalhota.cz
  2. třída: Mgr. Eva Novosadová, e-mail: e.novosadova@zsfrancovalhota.cz
  3. třída: Mgr. Ludmila Ptáčková, e-mail: l.ptackova@zsfrancovalhota.cz
  4. třída: Jiří Hrbáček, e-mail: j.hrbacek@zsfrancovalhota.cz
  5. třída: Mgr. Jana Mikulínová, e-mail: j.mikulinova@zsfrancovalhota.cz
  6. třída: Mgr. Marcela Pecinová, e-mail: m.pecinova@zsfrancovalhota.cz
  7. třída: Mgr. Ondřej Liška, e-mail: o.liska@zsfrancovalhota.cz
  8. třída: Mgr. Lada Brlicová, e-mail: l.brlicova@zsfrancovalhota.cz
  9. třída: RNDr. Ivan Susedík, e-mail:i.susedik@zsfrancovalhota.cz

Netřídní učitelé
Mgr. Hana Trlicová, e-mail: h.trlicova@zsfrancovalhota.cz
Mgr. Jarmila Pechalová, e-mail: j.pechalova@zsfrancovalhota.cz
Miluše Sucháčková, e-mail: m.suchackova@zsfrancovalhota.cz

Výchovný poradce
Mgr. Michaela Silvestrová, e-mail: vychovnyporadce@zsfrancovalhota.cz

Výchovný poradce pro volbu povolání
Miluše Sucháčková, e-mail: vychovnyporadce@zsfrancovalhota.cz

Metodik prevence
Miluše Sucháčková, e-mail: m.suchackova@zsfrancovalhota.cz

Školní psycholog
Mgr. Jarmila Pechalová, e-mail: j.pechalova@zsfrancovalhota.cz

Koordinátor EVVO
Mgr. Marcela Pecinová, e-mail: m.pecinova@zsfrancovalhota.cz

Koordinátor ŠVP
Mgr. Miroslav Hrňa, e-mail: zastupce@zsfrancovalhota.cz

Vychovatelka ŠD
Lenka Mitášová, e-mail: druzina@zsfrancovalhota.cz

Hlavní kuchařka
Ludmila Ezechýlová, (zástup Božena Matušincová)

Kuchařka
Martina Kašpárková

Uklízečky
Zdeňka Filáková, Jana Filáková, Ludmila Sucháčková

Externí pracovníci
Mgr. Stanislav Zatloukal, Mgr. Jana Srbová, Bc. Marie Smolíková, Bc. Josef Kliš, Karel Vajdík