Aktuality Co je nového?

Recitační soutěž

V pátek 8. března 2019 se v hudebním sále naší školy uskutečnila recitační soutěž žáků 2. stupně. Do soutěže se přihlásilo celkem 16 žáků z 6. – 9. třídy, soutěžilo se ve dvou věkových kategoriiích –...

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Odkaz pro zápis do 1. třídy: https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsfrlhota/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Hvězdárna

  Ve čtvrtek 14.2.2019 navštívila 6. třída hvězdárnu ve Vsetíně. V sále hvězdárny pan Svozil seznámil žáky s naší galaxií a planetami Sluneční soustavy. Děti si prohlédly  jednotlivá souhvězdí na obloze. Na závěr se   vydaly do...

Projektové vyučování – dějepis

Ve středu 13. 2. se žáci 6. třídy zapojili do projektu, který nesl název „ŘEČTÍ BOHOVÉ“. Měli za úkol zpodobnit řecké bohy dle vlastní fantazie, dle toho, jak o nich vypráví historie. Velmi oceňuji...

Valašský cestovatel.

Valašský cestovatel.

V pátek 8. 2. 2019 proběhla na zámku  ve Vsetíně zeměpisná konference Valašský cestovatel. Žáci prezentovali své cestovatelské zážitky před svými vrstevníky a učiteli, potom se mohli zúčastnit zeměpisné soutěže o České republice, která...

Astronomická olympiáda

Astronomická olympiáda

Během prvního pololetí proběhlo školní kolo Astronomické olympiády žáků 2. stupně. Žáci doma odpovídali na otázky z astronomie, kosmonautiky, při kterých využívali své znalosti především z matematiky, fyziky a zeměpisu. Hotové testové úkoly odevzdali...

Taneční kurz žáků ZŠ (Věneček)

Dne 12.1.  se konal v kulturním domě ve Francově Lhotě Věneček, kterým se uzavřel taneční kurz žáků 8. a 9. třídy. Celá akce byla organizačně náročná. Proto velmi děkujeme těm, kteří přispěli svou prací k zdárnému...

Naši družinu obsadili vojáci

V pátek 18.ledna 2019 naši školní družinu navštívili vojáci Armády České republiky. Konkrétně četařka Zuzana Urbanová a rotný Jiří Hrbáček z útvaru 231. pěší roty Aktivní zálohy z Krajského vojenského velitelství Zlín.    ...