Aktuality Co je nového?

Středověký Krakov

V úterý 10. prosince 2019 se žáci 7., 8. a 9. třídy zúčastnili vzdělávacího zájezdu do polského Krakova za účelem seznámení se s historickým centrem města. Naše první kroky směřovaly k nádhernému hradu Wawel, který se nachází...

Zprávy ze školní družiny

Školní družinu v tomto školním roce navštěvuje celkem 55 dětí z 1. – 5. třídy. Obě oddělení družiny spolu úzce spolupracují a plní vždy předem zpracovaný měsíční plán. Tento školní rok se zaměřujeme především...

Sportovní akce

Měsíc říjen a listopad se na 2. stupni naší školy nesl v duchu sportovních akcí. Na konci října se u nás pořádalo okrskové kolo v halové kopané, kde se starší žáci umístili na třetím místě, mladší...

Literární soutěž

Když se mi naskytla příležitost napsat příběh na volné téma, byla jsem okamžitě rozhodnuta, že jdu do toho. Tak přede mnou stály dny, kdy jsem se přes den učila a po večerech psala. Ne...

Plavecký výcvik žáků 2. třídy

I v letošním roce absolvovali žáci 2. A 3. třídy plavání v bazénu ve Vsetíně. Pod vedením zkušených instruktorů plavání z plavecké školy Valašské Meziříčí se v deseti lekcích žáci seznámili se zásadami správného plavání. Z mnoha žáků jsou...

Z farmy na náš stůl

„Z farmy na náš stůl“ ve školní družině Obě oddělení naší školní družiny v průběhu první poloviny listopadu navštívily lektorky z Envicentra pro krajinu z Vysokého Pole. Seznámily nás s projektem: Z farmy na...

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Ve středu 13. 11. 2019 se 10 žáků z 9. třídy zúčastnilo tradiční dějepisné olympiády. K základním tématům letošního ročníku patřila první světová válka, vznik Československé republiky, situace ve 20. a 30. letech 20. století, státní...

Slavnostní znovuotevření školní čítárny

„Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.“                                                                                                           Denis Diderot             Knihy by měly být součástí života každého člověka. Mnozí s knihou vstávají, děti i dospělí s ní uléhají ke spánku. Do knihy si...