Zájmová činnost

Přehled kroužků a zájmových útvarů ve školním roce 2018/2019

Hra na kytaru Mgr. Liška
Paličkování Matušincová
Prožitková výtvarná výchova Šerá
Šachy Sucháček
Turistický kroužek Sucháček
Včelařský kroužek Mgr. Ptáčková
Čtenářský kroužek Mgr. Mikulínová
Myslivecký kroužek Brlica
Dětský sbor Mgr. Martinková
Dětská cimbálová muzika Mgr. Hrňa
Výtvarný kroužek Mgr. Novosadová
ZUŠ Val. Klobouky  
ZUŠ Folklorika, Uh. Hradiště