Zájmová činnost

Přehled kroužků a zájmových útvarů ve školním roce 2019/2020

Hra na kytaru Mgr. Liška
Šachy Sucháček
Turistický kroužek Sucháček
Včelařský kroužek Mgr. Ptáčková
Myslivecký kroužek Brlica
Dětský sbor Mgr. Brlicová
Dětská cimbálová muzika Mgr. Hrňa
Výtvarný kroužek Mgr. Novosadová
ZUŠ Val. Klobouky  
ZUŠ Folklorika, Uh. Hradiště