I. stupeň

Výborný rozcestník k mnoha odkazům do všech předmětů

Český jazyk:    On-line cvičení s vyhodnocením, možno zapojit se do soutěží

                       Pro 1. třídu i na domácí procvičování čtení

                       Nauč se psát

                       Procvičování učiva a testy z různých předmětů

                       Čj – I.stupeň – různá cvičení na procvičování

                       Digitální učební materiály pro učitele – I.stupeň

                       Pěkný web o nácviku psaní

                       Nejen pro žáky s dyslexií

Matematika:    On-line cvičení – pěkné

                       Nauč se počítat – pro 1. – 3. třídu

                       Matematické pohádky

                       Zásobník cvičení pro I.stupeň – internetová školička

                       Digitální učební materiály

Prvouka, přírodověda, vlastivěda:

                       Krátké filmy ČT o hmyzu

                       Člověk a jeho svět – digitální učební materiály

                       Virtuální prohlídky různých míst v ČR

                       Prvouka – internetová školička

                       vitejtenazemi.cenia.cz – ročenka životního prostředí

                       www.hrady.cz – hrady v ČR

                       Zvyky a tradice

                       Různé kalendáře

                       Objevy a vynálezy

                       Kdo byl kdo v našich dějinách – slovník osobností

                       Dopravní výchova, bezpečnost ve městě, atd.

                       Dějiny českého národa – výborný projekt ČT

Všechny předměty – digitální učební materiály