Rozvrh zvonění

  1. vyučovací hodina: 8.00 – 8.45 hodin
  2. vyučovací hodina: 8.55 – 9.40 hodin
  3. vyučovací hodina: 10.00 – 10.45 hodin
  4. vyučovací hodina: 10.55 – 11.40 hodin
  5. vyučovací hodina: 11.50 – 12.35 hodin
  6. vyučovací hodina: 12.40 – 13.25 hodin
  7. vyučovací hodina: 13.30 – 14.15 hodin
  8. vyučovací hodina: 14.20 – 15.05 hodin
  9. vyučovací hodina: 15.10 – 15.55 hodin