Category: Aktuality

Organizace dobrovolné výuky žáků 2. stupně

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020, je od 8. června 2020 umožněna ve školách osobní přítomnost žáků 2. stupně formou školních skupin. Výuka školních skupin je dobrovolná a bude probíhat...

Dodatečné zařazení žáka 1. stupně do skupiny

Na základě doporučení MŠMT může ředitel školy (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin....

Rozvrh hodin vzdělávacích aktivit

aktivity 1. tr. – 1. skupina aktivity 2. tr. – 2. skupina aktivity 3. tr. – 3. skupina aktivity 4. tr. – 4. skupina aktivity 5. tr. – 5. skupina aktivity 5. tr. –...

ZUŠ Folklorika – INFO

Vážení rodiče, milé děti, i v dnešní složité době musíme hledět do budoucna a zabývat se již příštím školním rokem 2020/2021, který nám započne 1.9.2020. Jsme rádi, že i v příštím školním roce jsme...