Author: Ivan Susedík

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na naší škole Ve středu 4. prosince se na naší škole konal první ročník Dne otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory školy, třídy, družiny, tělocvičnu i novou přestávkovou místnost. Průvodci...

Vánoční soutěž zručnosti.

Vánoční soutěž zručnosti Ve středu 11. 12. se 6 žáků naší školy zúčastnilo Vánoční soutěže zručnosti pro žáky 8.-9. tříd, kterou pořádalo SOU Valašské Klobouky. Družstvo dívek z 9. tř. ve složení Lucie Trochtová, Anna...

Plavecký výcvik žáků 2. třídy

I v letošním roce absolvovali žáci 2. A 3. třídy plavání v bazénu ve Vsetíně. Pod vedením zkušených instruktorů plavání z plavecké školy Valašské Meziříčí se v deseti lekcích žáci seznámili se zásadami správného plavání. Z mnoha žáků jsou...

Z farmy na náš stůl

„Z farmy na náš stůl“ ve školní družině Obě oddělení naší školní družiny v průběhu první poloviny listopadu navštívily lektorky z Envicentra pro krajinu z Vysokého Pole. Seznámily nás s projektem: Z farmy na...

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Ve středu 13. 11. 2019 se 10 žáků z 9. třídy zúčastnilo tradiční dějepisné olympiády. K základním tématům letošního ročníku patřila první světová válka, vznik Československé republiky, situace ve 20. a 30. letech 20. století, státní...

Slavnostní znovuotevření školní čítárny

„Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.“                                                                                                           Denis Diderot             Knihy by měly být součástí života každého člověka. Mnozí s knihou vstávají, děti i dospělí s ní uléhají ke spánku. Do knihy si...

Halloween

Halloween Konec října se přiblížil a všechny děti se začaly těšit na svátek dýní a strašidel. Každoroční školní strašení si připravili žáci deváté třídy opravdu pečlivě. Bohaté kostýmy, realistické líčení a strašidelná stezka odvahy...

Divadelní představení v MŠ

Divadelní představení v MŠ: Jak šnek hledal štěstí 9. 2019 žáci 1. třídy navštívili divadelně-hudební představení v místní MŠ. Děti se zapojily a měly možnost nejen vidět a slyšet, ale i vyzkoušet hru na netradiční hudební...

Projektový den 1. třídy.

Projektový den 1. třídy ZŠ Francova Lhota Datum konání:  14.10.2019 Téma: Projektový den ZŠ Francova Lhota – Les a lesníci. Program: Od 8.30 do 11.30 hod proběhla lesnická pedagogika pro I.třídu v areálu střelnice mysliveckého...