Author: Ivan Susedík

Z farmy na náš stůl

„Z farmy na náš stůl“ ve školní družině Obě oddělení naší školní družiny v průběhu první poloviny listopadu navštívily lektorky z Envicentra pro krajinu z Vysokého Pole. Seznámily nás s projektem: Z farmy na...

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Ve středu 13. 11. 2019 se 10 žáků z 9. třídy zúčastnilo tradiční dějepisné olympiády. K základním tématům letošního ročníku patřila první světová válka, vznik Československé republiky, situace ve 20. a 30. letech 20. století, státní...

Slavnostní znovuotevření školní čítárny

Slavnostní znovuotevření školní čítárny

„Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.“                                                                                                           Denis Diderot             Knihy by měly být součástí života každého člověka. Mnozí s knihou vstávají, děti i dospělí s ní uléhají ke spánku. Do knihy si...

Halloween

Halloween Konec října se přiblížil a všechny děti se začaly těšit na svátek dýní a strašidel. Každoroční školní strašení si připravili žáci deváté třídy opravdu pečlivě. Bohaté kostýmy, realistické líčení a strašidelná stezka odvahy...

Divadelní představení v MŠ

Divadelní představení v MŠ: Jak šnek hledal štěstí 9. 2019 žáci 1. třídy navštívili divadelně-hudební představení v místní MŠ. Děti se zapojily a měly možnost nejen vidět a slyšet, ale i vyzkoušet hru na netradiční hudební...

Projektový den 1. třídy.

Projektový den 1. třídy ZŠ Francova Lhota Datum konání:  14.10.2019 Téma: Projektový den ZŠ Francova Lhota – Les a lesníci. Program: Od 8.30 do 11.30 hod proběhla lesnická pedagogika pro I.třídu v areálu střelnice mysliveckého...

Beseda s příslušníky policie ČR

Beseda s příslušníky Policie ČR pro žáky prvního stupně 10. 2019 proběhla jako již tradičně beseda s příslušníky Policie ČR. Týkala se hlavně bezpečnosti a chování při pohybu na silnici. Policisté žákům připomněli, jak se správně...

Kurz první pomoci

Kurz I. pomoci pro žáky ZŠ Dne 3.9. k nám přijely studentky 4. ročníku SZŠ ve Vsetíně se svou  profesorkou, aby žáky naší školy proškolily v první pomoci. Kromě 1. třídy se výuky zúčastnili všichni žáci....

Výtvarný kroužek

Ve druhém pololetí navštěvovali někteří žáci 1. A 2. třídy výtvarný kroužek pod vedením paní učitelky Evy Novosadové. V jednotlivých lekcích pracovali s textilem, papírem, foliemi, odpadovým materiálem, sádrou. Vyzkoušeli si kresbu nohou a malování v přírodě....

Pozvánka na vernisáž

ZŠ Francova Lhota Vás srdečně zve dne 21. 6. 2019 na VERNISÁŽ výtvarných prací žáků 1. stupně a fotografií žáků 2. stupně. Součástí vernisáže bude hudební vystoupení dětí. Začátek : v 17 00 ve vestibulu...