Author: Ivan Susedík

Vážení rodiče žáků 2. stupně naší školy,

Vážení rodiče žáků 2. stupně naší školy,

vzhledem k vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest pro 2. stupeň základních škol, povinně ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben, oznamuji, že odpolední výuka od 22....

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Nový školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020. Žáci 1. třídy zahájí školní rok v 8.30 hodin. Žáci se spolu s rodiči shromáždí v 8.15 hodin před hlavním vchodem ZŠ, odkud je...

Družinový tábor

Družinový tábor   Ve dnech 13. – 17. července 2020 se konal na školním hřišti „Družinový pobyt aneb Z pohádky do pohádky“. Jelikož školní družina byla v provozu naposledy 10. března 2020, tak jsme...

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na naší škole Ve středu 4. prosince se na naší škole konal první ročník Dne otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory školy, třídy, družiny, tělocvičnu i novou přestávkovou místnost. Průvodci...

Vánoční soutěž zručnosti.

Vánoční soutěž zručnosti Ve středu 11. 12. se 6 žáků naší školy zúčastnilo Vánoční soutěže zručnosti pro žáky 8.-9. tříd, kterou pořádalo SOU Valašské Klobouky. Družstvo dívek z 9. tř. ve složení Lucie Trochtová, Anna...

Plavecký výcvik žáků 2. třídy

I v letošním roce absolvovali žáci 2. A 3. třídy plavání v bazénu ve Vsetíně. Pod vedením zkušených instruktorů plavání z plavecké školy Valašské Meziříčí se v deseti lekcích žáci seznámili se zásadami správného plavání. Z mnoha žáků jsou...

Z farmy na náš stůl

„Z farmy na náš stůl“ ve školní družině Obě oddělení naší školní družiny v průběhu první poloviny listopadu navštívily lektorky z Envicentra pro krajinu z Vysokého Pole. Seznámily nás s projektem: Z farmy na...

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Ve středu 13. 11. 2019 se 10 žáků z 9. třídy zúčastnilo tradiční dějepisné olympiády. K základním tématům letošního ročníku patřila první světová válka, vznik Československé republiky, situace ve 20. a 30. letech 20. století, státní...